Văn Toàn khiến “Phan Hải” ngã sõng soài, làm tất cả trầm trồ với tốc độ khác người trong trận đấu từ thiện

Văn Toàn khiến “Phan Hải” ngã sõng soài, làm tất cả trầm trồ với tốc độ khác người trong trận đấu từ thiện

Trong một pha tranh chấp, Văn Toàn dù xuất phát sau nhưng vẫn lấy được bóng, khiến diễn viên Việt An