"Lần đầu Hoàng Đức đi đá vào mùng 1 Tết, xa con tôi cũng buồn"

"Lần đầu Hoàng Đức đi đá vào mùng 1 Tết, xa con tôi cũng buồn"

Sau khi có kết quả âm tính và hoàn tất quá trình cách ly, tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại hội quân cùng