thế vận hội mùa hè

thế vận hội mùa hè

Khai mạc Olympic ma Đng Bắc Kinh 2022【thế vận hội mùa hè】:Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Thế vận hộ