Champions League-Rakitic Slim Seville 2-1 Lores.

Slabs Champions League-Rakitic Seville 2-1 để đủ điều kiện trước [Situs Prediksi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 11: Vào sáng sớm ngày 25 tháng 11của nhóm Champions League Group.group E Chelsea và Sevilla đều là 2-1