Mất bao nhiêu công mạ vàng siêu xe Lamborghini, sao Arsenal bất ngờ gọi thợ đến thay đổi hình dạng

Mất bao nhiêu công mạ vàng siêu xe Lamborghini, sao Arsenal bất ngờ gọi thợ đến thay đổi hình dạng

Nhận mức lương thuộc hàng đỉnh tại Ngoại hạng Anh, 350.000 bảng mỗi tuần (hơn 11 tỷ VNĐ),Pierre-Emer