“Morata là nỗi ô nhục trên hàng công Chelsea”

“Morata là nỗi ô nhục trên hàng công Chelsea”

Chelsea mới có vài tuần làm việc cùng Sarri. Phải đối mặt với Man City ngay trong trận chính thức đ