râu dê dưới cằm

râu dê dưới cằm

Ghi bàn tiễn Ma-Rốc về nước, Ronaldo tiết lộ bùa may giúp ghi bàn không ngừng nghỉ【râu dê dưới cằm】: