Ông Park gọi thêm 20 cầu thủ, U.23 Việt Nam chuẩn bị ‘khắc nhập, khắc xuất’

Ông Park gọi thêm 20 cầu thủ, U.23 Việt Nam chuẩn bị ‘khắc nhập, khắc xuất’

U.23 Việt Nam sẽ duy trì 2 đội song song từ 30.4 Vương Anh Hiện tại, U.23 Việt Nam s