Bỏ qua Minh Vương, ông Park gọi bổ sung người cũ của HAGL

Bỏ qua Minh Vương, ông Park gọi bổ sung người cũ của HAGL

Ông Park thăm bầu Đức khi đến xem trận HAGL – Viettel Linh Nhi Như Thanh Niên đã thô