IOC đưa ra phương án khi có VĐV dương tính Covid-19 và không thể tham gia chung kết nội dung tại Olympic Tokyo 2021

IOC đưa ra phương án khi có VĐV dương tính Covid-19 và không thể tham gia chung kết nội dung tại Olympic Tokyo 2021

Hiện IOC mới chỉ công bố phương án cho một số bộ môn của Olympic Tokyo 2021. Đối với bộ môn bóng ném