Nguyễn Huy Hoàng dừng bước tại Olympic Tokyo

Nguyễn Huy Hoàng dừng bước tại Olympic Tokyo

Màn trình diễn của Huy Hoàng ở nội dung 1500m tự do nam Huy Hoàng kết thúc phần thi của mình với thà