Câu lạc bộ Đà Nẵng thay toàn bộ ngoại binh

Câu lạc bộ Đà Nẵng thay toàn bộ ngoại binh

Chất lượng ngoại binh luôn là vấn đề đối với câu lạc bộ Đà Nẵng kể từ khi V.League 2022 khởi tranh.