lữ đoàn đỏ

lữ đoàn đỏ

Liverpool 4-1 Stoke: Đêm của Lữ đoàn đỏ【lữ đoàn đỏ】:​Liverpool đã có một chiến thắng dễ dàng trước S