HLV Đức Thắng đặt mục tiêu cho đội Bình Định sau Cúp Hoàng đế Quang Trung

HLV Đức Thắng đặt mục tiêu cho đội Bình Định sau Cúp Hoàng đế Quang Trung

Trong nỗ lực cạnh tranh vị trí ở tốp đầu V.League 2022, Bình Định đã chi ra hàng chục tỉ đồng để đưa