11 thành viên U23 Việt Nam âm tính lên đường về nước

11 thành viên U23 Việt Nam âm tính lên đường về nước

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR được cơ quan y tế Campuchia thông báo tối ngày 1.3 cho bi