Chơi thiếu người, U23 Australia cầm hòa Iraq nhờ siêu phẩm “bọ cạp”

Chơi thiếu người, U23 Australia cầm hòa Iraq nhờ siêu phẩm “bọ cạp”

Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian nhưng các cầu thủ U23 Australia vẫn có được 1 đ