Huấn luyện viên Gong Oh-kyun ra mắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun ra mắt U23 Việt Nam

Thời điểm này vẫn thuộc mùa đông tại UAE nên điều kiện thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu, lý tưởng cho c