DJ 31 tuổi bị dọa giết vì nghi lây Covid cho Messi

DJ 31 tuổi bị dọa giết vì nghi lây Covid cho Messi

Sau khi trở lại Paris sau kỳ nghỉ năm mới tại quê nhà Argentina, Lionel Messi đã