Ban tổ chức sân Lạch Tray giải trình vụ trọng tài bị túm cổ, nhổ nước bọt

Ban tổ chức sân Lạch Tray giải trình vụ trọng tài bị túm cổ, nhổ nước bọt

Sự việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị một đối tượng trên sân Lạch Tray sau trận Hải Phòng – Bình Định t