Harry Kane có linh cảm tốt Anh sẽ đả bại Italy

Harry Kane có linh cảm tốt Anh sẽ đả bại Italy

Đội trưởng Harry Kane tuyên bố, tuyển Anh phải nắm chặt lấy cơ hội, cống hiến mọi sức lực để có thể