67.000 người cổ vũ!Manchester United 3-1 đã giành được Cup bóng đá trẻ thứ 11, New Cristiano 2 bàn thắng, 2 bàn thắng Cara Bermain Judi Bola

67.000 người cổ vũ!Manchester United 3-1 đã giành được Cúp bóng đá trẻ thứ 3 Cristiano 2 bàn thắng [Cara Bermain Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 12 tháng 5Đội trẻ 3-1