Sau 7 năm, nguyên nhân cựu sao Premier League treo cổ tự tử được hé lộ

Sau 7 năm, nguyên nhân cựu sao Premier League treo cổ tự tử được hé lộ

7 năm trước, vào ngày 27/11/2011, cả thế giới bóng đá chấn động khi biết tin Gary Speed, khi ấy là H