BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam từ hoà đến thắng trước tuyển Trung Quốc

BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam từ hoà đến thắng trước tuyển Trung Quốc

Đánh giá về tương quan lực lượng 2 đội, BLV Quang Huy cho rằng, tuyển Trung Quốc có đẳng cấp cao hơn