Barcelona và đòn bẩy 267 triệu Euro: Xoay chuyển tình thế?

Barcelona và đòn bẩy 267 triệu Euro: Xoay chuyển tình thế?

Theo đó, Barcelona và Sixth Street (công ty đầu tư toàn cầu) đạt thỏa thuận trị giá 267 triệu Euro c